SZUPER JOGSI AUTÓSISKOLA Budapest, VII.Ker. Erzsébet Krt. 4. fsz 4.     Mobil: 06-70-515-5913

Itt talál meg minket

B kategória ismertető

Ismertető

3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi vezetésére jogosít, a szállítható személyek száma 8 + 1 fő. Egy könnyű pótkocsi is vontatható vele, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 4250 kg-ot nem haladja meg. Egy nehéz pótkocsi is vontatható vele, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg.

 - ELMÉLETI OKTATÁS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELE :   16 ÉS 1/2  ÉVES KOR

- ELMÉLETI VIZSGA LETÉTELÉNEK FELTÉTELE           :   16 ÉS   ¾  ÉVES KOR
- GYAKORLATI VIZSGA LETÉTELÉNEK FELTÉTELE       :  17 ÉVES KOR ÉS KRESZ VIZSGA
- ÁLTALÁNOS ISKOLA BEFEJEZÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYÍTVÁNY (EREDETI) 
- 12 OSZTÁLYOS ISKOLA ESETÉN ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁS 
- ORVOSI ALKALMASSÁGI HÁZIORVOSTÓL

TANTÁRGY TÍPUSA

TANTÁRGYAK

MINIMÁLIS KÖTELEZŐ ÓRASZÁM

ELMÉLET

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

18 óra

28 óra

JÁRMŰVEZETÉS ELMÉLETE

6 óra

SZERKEZETI ÉS ÜZEMELTETÉSI ISMERETEK

4 óra

GYAKORLAT

VEZETÉSI GYAKOLAT - ALAPOKTATÁS

9

29 óra + 1 óra vizsga

VEZETÉSI GYAKORLAT – FŐOKTATÁS

20

1). A „Közlekedési alapismeretek”, a „Járművezetés elmélete” és a „Szerkezeti üzemeltetési ismeretek” tantárgyak összes (együttes) óraszáma minimálisan 28 óra, a „Minimálisan kötelező óraszám” az egyes tantárgyakra minimálisan fordítandó óraszámokat jelölik. A tantárgyak  tényleges óraszámait a képző szerv határozza meg az adott tanulói igények alapján úgy, hogy az egyes tantárgyak minimális óraszámaira és tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó előírások is teljesüljenek.

2).A fő oktatásra minimálisan előírt óraszámokat az alábbi forgalmi körülmények között kell teljesíteni:

- minimálisan 14 óra városi forgalomban,
- minimálisan   4 óra országúti forgalomban,
- minimálisan   2 óra éjszaka.
 

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

B kategóriás személygépkocsi vezetői tanfolyamra jelentkezés feltételei:

A gyakorlati vizsga: 17 éves kor betöltése után tehető le, de az elméleti tanfolyam elkezdhető 16 és fél éves kortól.

Az elméleti vizsga (KRESZ) 3 hónappal a 17 éves kor betöltése előtt letehető és utána rögtön megkezdhető a gyakorlati vezetés.

Elméleti oktatás kötelező óraszáma: 28 óra

 Jó tudni: ha a tanuló a sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül nem tesz sikeres vizsgát forgalomból, elévül a KRESZ vizsgája és mindent kezdhet előröl.

Hiányzások pótlásának módjai:
Az elméleti foglalkozások látogatása kötelező, oktatásról való hiányzás megengedett maximális mértéke az összes óraszám 10%-a. A hiányzások pótlása konzultációs pótfoglalkozásokon történik. Illetve, a következő tanfolyam megfelelő óráján való részvétellel lehetséges.

A jelentkezéshez szükséges:

- személyi igazolvány, lakcímkártya
- jelentkezési lap kitöltése,
- KRESZ oktatás díj befizetése.

Jelentkezési lapodat kitöltheted és elküldheted online az autósiskola címére.

Fontos információ: Amennyiben a személyes adatokban változás történik, a tanuló azt köteles az iskolának 8 napon belül bejelenteni!

A tanulónak a tanfolyamkezdéstől számított kilenc hónapon belül egy KRESZ vizsgán részt kell vennie. 

A tanulónak a tanfolyamkezdéstől számított egy éven belül kell sikeres KRESZ vizsgát kell tennie és a sikeres KRESZ vizsga letételétől számítva két éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát kell tennie, különben az addigi vizsgái elvesznek.

 

OKTATÓANYAG: AZ OKTATÓANYAGBÓL A KRESZ TANKÖNYVET

ÉS A KÉSZÜLJÜNK A KRESZ-VIZSGÁRA EGYSZERŰEN, ÉRTHETŐEN

TANKÖNYVET INGYEN ADJUK TANULÓINKNAK, A JOBB

FELKÉSZÜLÉS ÉRDEKÉBEN!

A részletekről érdeklődjön az irodában: 06-70-515-5913

                                    20141019_114021.jpg - 125.93 kb

A TÖBBI OKTATÓANYAG MEGVÁSÁRÓLHATÓ IRODÁNKBAN.