SZUPER JOGSI AUTÓSISKOLA Budapest, VII.Ker. Erzsébet Krt. 4. fsz 4.     Mobil: 06-70-515-5913

Itt talál meg minket


Notice: Undefined offset: 1008 in /home/szuperj/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/szuperj/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 1008 in /home/szuperj/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/szuperj/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

KRESZ teszt gyakorló kérdések 17

KRESZ teszt gyakorló kérdések 17

A könnyebb tanulás érdekében, a helyes válaszokat kék színnel megjelöltük. Sikeres tanulást kívánunk!

 

 

 

1. Érvényes-e a tábla utasítása a mezőgazdasági vontatóra?

 

a) Igen.

b) Nem.

 

2. A tengelykapcsoló holtjátéka a betétek fokozatos kopása miatt...
 

 

a) növekszik.

b) nem változik.

c) csökken.

 

3. Ha a tengelykapcsolónak nagy a holtjátéka, akkor a motor és a sebességváltómű közötti kapcsolat...
 

 

a) nem tökéletes, a tengelykapcsoló csúszik.

b) nem szüntethető meg teljesen, a tengelykapcsoló nem old.

c) nem jön létre, a tengelykapcsoló a motor forgatónyomatékát nem továbbítja.
 

 

4. Ha a tengelykapcsolónak nincs holtjátéka, akkor a motor és a sebességváltómű közötti kapcsolat...

 

 

a) nem tökéletes, a tengelykapcsoló csúszik.

b) nem szakítható meg, a tengelykapcsoló nem old.

c) csak részben szakítható meg, a sebességváltás ezért zajos.

 

5. Lehetnek-e különböző szerkezetűek a személygépkocsi kerekeire felszerelt gumiabroncsok?
 

 

a) Igen, mert csak az azonos tengelyen levőknek kell megegyező szerkezetűeknek lenniük.

b) Igen, mert csak a méreteiknek kell megegyezniük, egyéb műszaki jellemzőik lehetnek eltérőek.

c) Nem lehetnek.
 

 

6. Mi a hiba valószínű oka, ha a hidraulikus fék fékpedálja csekély ellenállással teljesen benyomható?
 

 

a) Megnövekedett a fékpedál holtjátéka.

b) Megnövekedett a fékdob és a fékpofák közötti hézag.

c) Tömítetlenség miatt a fékfolyadék elfolyt.

 

7. Mi a hiba valószínű oka, ha a hidraulikus fék fékpedáljának ellenállása - többszöri lenyomása ellenére - nem szilárd, hanem rugalmas?
 

 

a) Tömítetlenség miatt a fékfolyadék elszivárog a fékrendszerből.

b) A fékrendszerbe levegő jutott, amely összenyomható.

c) A fékdob és a fékpofák egyenlőtlenül koptak meg.
 

 

8. Mi lehet az oka, ha a gumiabroncs futófelülete az ábrán látható módon kopott?

 


 

 

a) Az első futómű hibásan van beállítva.

b) A gumiabroncsot az előírtnál nagyobb nyomáson üzemeltették.

c) A gumiabroncsot az előírtnál kisebb nyomáson üzemeltették.

 

 

9. Miről ismerhető fel fékezés közben, hogy a kétkörös hidraulikus fékberendezés egyik fékköre nem működik?
 

 

a) Arról, hogy a fékpedál útja nagyobb, és a fékút is hosszabb.

b) Arról, hogy a fékpedál ütközésig benyomható, a fékút pedig négyszeresére nő.

c) Arról, hogy a fékpedál ellenállása csekély, a fékút pedig háromszorosára nő.

 

10. Üzemeltethető-e tovább a gépkocsi, ha a hidraulikus kormányszervóban az olajnyomás megszűnt, de a hidraulikaolaj nem folyt el?
 

 

a) Igen, tartósan is, mivel a kormányberendezés továbbra is üzemképes.

b) Igen, de csak a legközelebbi javítóműhelyig.

c) Nem, a gépkocsit a javítóműhelyig vontatni kell.
 

 

11. Üzemképes-e a vákuumos fékrásegítővel kombinált hidraulikus fékberendezés, ha a fékrásegítő valahol tömítetlen?
 

 

a) Igen, de a fékpedált nagyobb erővel kell nyomni, hogy megfelelő legyen a fékhatás.

b) Nem, mert a fékcsövekbe levegő jut.

c) Nem, mert a fékfolyadék a tömítetlenség miatt elfolyik.

 

 

12. Zavarhatja vagy akadályozhatja-e az Önnel szemben elsőbbséggel rendelkező gyalogost?
 

 

a) Igen, nagy forgalom esetén még a jelentősebb akadályozás is indokolt lehet.

b) A zavarás lehet indokolt, de akadályozni mindig tilos.

c) A zavarás és az akadályozás egyaránt tilos.
 

 

13. A mezőgazdasági vontatóval vontatott pótkocsi és a rakomány együttes magassága nem haladhatja meg....
 

 

a) a 3,8 m-t.

b) a 4 m-t.

c) a 3,5 m-t.
 

14. Az alábbiak közül melyek a kötelező tartozékai a mezőgazdasági vontatónak?

 

 

a) Izzókészlet és az izzócseréhez szükséges csavarhúzó, pótkerék, emelő, vontatókötél.

b) Tételesen meghatározott összetételű elsősegély felszerelés (vagy szabvány elsősegély készlet), elakadást jelző háromszög.

c) A gépkocsin használt olvadó biztosítók minden fajtájából legalább egy-egy darab, fényvisszaverő mellény, télen hólánc, hibaelhárításhoz szerszám.
 

 

15. Behajthat-e a pótkocsis mezőgazdasági vontató az ilyen táblával jelölt útra?

 

 

a) Igen, mert a tábla csak a gépjárművek számára jelez behajtási tilalmat.

b) Csak mezőgazdasági tevékenység végzésére, ha a munkavégzés helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen, vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű útvonal-hosszabbítást jelentene.

c) Nem.

 

 

16. Behajthat-e a táblával megjelölt útra mezőgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel?
 

a) Igen.

b) Nem.

tilto-25.jpg - 3.42 Kb

 

 

17. Behajthat-e mezőgazdasági vontatóval a tábla által jelzett övezetbe, ha nem rendelkezik az út kezelője által kiadott engedéllyel?

 

 


 

a) Nem.

b) Igen, a kiegészítő táblán feltűntetett időszakon kívül, amennyiben az övezetben lakik.

c) Igen, a kiegészítő táblán feltűntetett időszakon belül.

 

 

18. Behajthat-e pótkocsis mezőgazdasági vontatóval az ilyen jelzőtáblával megjelölt útra?
 

tilto-26.jpg - 3.48 Kb

 

a) Igen, mert a tábla csak a tehergépkocsik, illetve a vontatók számára jelez behajtási tilalmat.

b) Csak pótkocsi nélkül.

c) Csak mezőgazdasági tevékenység végzésére, ha a munkavégzés helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen, vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű útvonal-hosszabbítást jelentene.
 

 

19. Lassú járművet vezetve mekkora a megengedett legnagyobb sebessége?
 

 

a) 35 km/h.

b) 30 km/h.

c) 25 km/h.
 

 

20. Mekkora a megengedett legnagyobb sebessége a mezőgazdasági vontatónak, ha pótkocsinak nem minősülő, fék nélküli vontatmányt vontat?
 

 

a) 10 km/h.

b) 15 km/h.

c) 20 km/h.

 

 

21. Milyen sebességgel közlekedhet a mezőgazdasági vontató?
 

 

a) Legfeljebb 30 km/h sebességgel.

b) Legfeljebb 40 km/h sebességgel.

c) Legfeljebb 50 km/h sebességgel.
 

 

22. Milyen világítással hosszabb a belátható út sűrű ködben, hóesésben, ha a mezőgazdasági vontatón ködfényszóró nincs?
 

 

a) Helyzetjelző lámpákkal.

b) Távolsági fénnyel.

c) Tompított fénnyel.
 

 

23. Pótkocsis mezőgazdasági vontatóval terepmenetben, lejtős hegyoldalon a lejtő irányára ferdén halad lefelé. Ha hirtelen akadályt észlel, akkor milyen irányba kell azt kikerülnie?
 

 

a) Irányt változtatni tilos, csak fékezni szabad.

b) A felborulás veszélye miatt az akadályt csak a lejtővel ellentétes irányba való kormányzással szabad kikerülni.

c) A felborulás veszélye miatt az akadályt csak a lejtő irányába kormányozva szabad kikerülni.
 

 

24. Szállíthat-e mezőgazdasági vontató pótkocsiján utasokat?
 

 

a) Igen, az első nem billenő rakfelületű pótkocsin.

b) Csak a pótkocsi forgalmi engedélyében meghatározott számú személyt.

c) Nem.
 

 

25. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt 'B' kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?
 

 

a) Igen.

b) Csak akkor, ha a vezetői engedélye nem minősül kezdőnek.

c) Nem, az ilyen járműszerelvény vezetéséhez B+E kombinált kategóriára van szükség.
 

 

26. Éjszaka, a lakott területen belül közlekedő mezőgazdasági vontatót hogyan kell kivilágítani?
 

 

a) Csak helyzetjelző lámpákkal.

b) A helyzetjelző lámpákkal és a tompított fényszórókkal.

c) Csak a tompított fényszórókkal.
 

 

27. Éjszaka, lakott területen egy közvilágítás nélküli sötét út úttestjén várakozik. Elegendő-e a mezőgazdasági vontatót az úttest közepe felé eső egy-egy első és hátsó helyzetjelző lámpával kivilágítania?
 

 

a) Igen, ha a gépjármű 6 méternél nem hosszabb, 2 méternél nem szélesebb, és pótkocsival vagy más vontatmánnyal nincs összekötve.

b) Nem.
 

 

28. Érvényes-e a jelzőtábla által jelzett tilalom a mezőgazdasági vontatóra is?
 

tilto-07.jpg - 3.49 Kb

a) Igen.

b) Csak akkor, ha a mezőgazdasági vontató össztömege meghaladja a 3,5 tonnát.

c) Nem.
 

 

29. Érvényes-e a tábla utasítása a lassú járműre?
 

 

a) Igen.

b) Nem.

 

30. Zavarhatja vagy akadályozhatja-e az Önnel szemben elsőbbséggel rendelkező járművet?
 

 

a) Igen, nagy forgalom esetén még a jelentősebb akadályozás is indokolt lehet.

b) A zavarás lehet indokolt, de akadályozni mindig tilos.

c) A zavarás és az akadályozás egyaránt tilos.

 

 

 

Nézd meg a többi menüpontot is!!!      Kapcsolgass!!!

 

 

 

 

Elöre vagy vissza lépéshez kattincs az ábrára

 

 

  

 

 

vissza a főmenübe